Obaveštenje o uvidu u birački spisak

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине БОГАТИЋ да до 17. 03. 2017. године могу обавити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка односно доношење решења на којима се заснивају напред наведене промене у бирачком списку.

УВИД у бирачки списак грађани могу извршити у БОГАТИЋУ у ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ (ШАЛТЕР САЛА) сваког радног дана у времену од 07,00 до 15,00 часова. Бирачки списак се закључује 17. 03. 2017. године у 24,00 часа.

Сваки грађанин (бирач) може надлежној општинској управи, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка (до 11. 03. 2017 године), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће он-бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

OБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани-бирачи припадници националних мањина да могу тражити упис података у Јединственом бирачком списку-део бирачког списка за општину Богатић на писму и према правопису нациналних мањина, подношењем захтева код Општинске управе Богатић (чл.2. став 3.).

Позивају се и малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка,у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис,брисање,брисање,исправку и допуну неке чињенице,уз прилагање потребних доказа.

ОПШТИНСКА УПРАВА БОГАТИЋ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ,
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IZVOR: http://www.bogatic.rs