Obaveštenje za javnost Opštinskog štaba za vandredne situacije

5458c8b8-e174-4aee-946f-2c3357e60ff4-NUSvitezavazilustracija-preview
Opštinski štab za vandredne situacije Bogatić obaveštava građane da je za 27.april planirana akcija uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava sa teritorije opštine. Akcija će biti sprovedena uz stručno rukovođenje Tima za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vandredne situacije sa početkom u 10h.