Održana VII Sednica SO Bogatić-Glas opštine Bogatić 29.12.2016.

Danas je u Velikoj sali Skupštine opštine Bogatić održana VII sednica Skupštine opštine Bogatić.Za današnju sednicu bio je predložen dnevni red od 12.tačaka.Sve tačke dnevnog reda usvojene su skoro jednoglasno.Neke bitnije tačke dnevnog reda bile su:Predlog odluke o komunalnim taksama;Predlog odluke o budžetu opštine Bogatić za 2017 god.sa projekcijama za 2018 i 2019 god.;Predlog odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Bogatić; Predlog kadrovskog plana radnih mesta u opštinskoj upravi,opštinskom pravobranilaštvu,stručnim službama I posebnim organizacijama opštine Bogatić.