Humanost Mačvana i u poslednjoj akciji Crvenog krsta u ovoj godini-Glas opštine Bogatić 29.12.2016.