Ova pravila stupaju na snagu, a kazne su i do 200.000 dinara!

Zbog smrti patrijarha Irineja, Vlada će proglasiti trodnevnu žalost – danas, sutra i prekosutra, a upokojeni patrijarh biće sahranjen u nedelju.
Dan žalosti proglašava se posle naročito teške nesreće koja za posledicu ima smrt, ranjavanje, ili teško oštećenje zdravlja većeg broja ljudi, ili u slučaju smrti visokog državnog funkcionera.
On može se proglasiti i u slučaju smrti ličnosti koja je imala visoke zasluge za zemlju, kao i povodom nekog tragičnog događaja, kad Vlada tako proceni.
Odluku o proglašenju i trajanju dana žalosti donosi Vlada Republike Srbije, a dan žalosti traje onoliko dugo koliko se odredi odlukom o proglašenju i trajanju dana žalosti, ali ne može trajati duže od tri dana.
Ako odlukom nije drugačije određeno, dan žalosti otpočinje u 0.00 sati dana koji je određen za dan žalosti, a završava se u 24.00 sata dana koji je određen za poslednji dan dana žalosti.
Načini kojima se obeležava dan žalosti su: spuštanje zastave na pola jarbola (uz odgovarajuće osvetljenje noću), odavanje pošte minutom ćutanja i medijsko informisanje i sećanje.
Kazne koje se sprovode prilikom nepoštovanja ovih mera mogu dostići ciftu 50.000-200.000 i to ako pravno lice na dan žalosti ne istakne zastavu Republike Srbije na pola jarbola, odnosno na pola koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću.
Takođe, kazna u istom iznosu propisana je ako pravno lice odbija da omogući zaposlenima da minutom ćutanja odaju poštu nastradalima.
Ista novčana kazna čeka i radiodifuzne i novinarsko-izdavačke organizacije, ukoliko ne emituju odluku o proglašenju dana žalosti ili ne obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede.
Pravna lica koji se bave ugostiteljskom, turističkom i sličnom delatnošću koja za vreme dana žalosti nastavljaju emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima će dobiti kazne za prekršaj u istom rasponu, ako ne poštuju propisane mere. 
Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu i organizacili ili preduzetnik zbog nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Mondo