Početak isporuke pomoći poljoprivrednim domaćinstvima u opštini Bogatić u okviru programa „Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji“

pomoc Početak isporuke pomoći poljoprivrednicima opštine Bogatić u okviru programa EU „Pomoć EU poplavljenim područjima u Srbiji“ – isporuka đubriva i semena kukuruza. Crna Bara
petak, 18.mart 2016.g. u 11:00 časova i ponedeljak 21.mart 08:00, Magacin „Ogled“ ul. Pavla Orlovića bb, Bogatić.
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), izvršni partner u programu pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji, počinje sa isporukama paketa pomoći namenjene poljoprivrednicima koji su imali štetu od poplava 2014.godine. Ukupno 710 poljoprivrednih domaćinstava opštine Bogatić će do kraja maja 2016.god. dobiti pomoć od EU, a najveći broj domaćinstava,588, se prijavio za semena za prolećnu setvu i đubrivo. Distribucija semena počinje 18.marta 2016.godine raspodelom kukuruza i đubriva a do kraja marta će biti organizovane isporuke i semena lucerke i crvene deteline.