Подношење захтева за остваривање права на регрес трошкова превоза

Обавештавају се ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Богатић, а похађају средње школе на удаљености до 40 км од места пребивалишта, да до 10.12.2018. године поднесу захтев за остваривање права на регрес трошкова превоза у износу од 50% од цене карте у јавном превозу.
Захтев се подноси Одељењу за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, у канцеларији 37.
Ученици су дужни да приликом подношења захтева приложе овом Одељењу:
1. потврду школе да су редовни ученици
2. личну карту на увид.
Право на регрес трошкова превоза оствариће ученици средњих школа који буду поднели захтев по правноснажности решења о признавању права.

Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности