Šabić:Skrining ne sme da bude tajna

SabicRodoljub Šabić kaže da je proglašavanje „informacija iz procesa eksplanatornog skrininga u okviru pregovora sa EU tajnom“ bez valjanog pravnog osnovaPoverenik za informacije od javnog značaja je najavio da će o tome razgovarati sa šefom Misije EU u Srbiji Majklom Devenportom.
„Ubeđen sam da Evropska komisija nije zahtevala potpunu tajnost svih informacija, čak i da nije postavljala nikakve posebne uslove u pogledu tajnosti informacija u vezi sa skriningom. A da bih otklonio svaki eventualni nesporazum s tim u vezi, narednih dana ću o toj temi obaviti razgovor sa ambasadorom Devenportom, šefom Misije EU u Srbiji“, navodi se u pisanoj izjavi Šabića.
Novinarska udruženja UNS i NUNS takođe su reagovala na „vest“ da su sve informacije iz procesa eksplanatornog skrininga u okviru pregovora sa EU proglašene tajnim i da će kao takve biti nedostupne javnosti.
Šabić je naveo da je u imejlu koji je, kako kaže, iz MUP-a upućen jednom broju ljudi koji su u proces eksplanatornog skriniga bili uključeni, navedeno da se radi o „obavezama na kojima insistira Evropska komisija“ i da stoji da se „sve informacije i podaci do kojih dođete prateći eksplanatorni skrining smatraju službenom tajnom u narednih godinu dana, te se kao takvi ne smeju učiniti dostupnim sredstvima javnog informisanja i trećim licima“.
„Verujem da Evropska komisija nije postavljala nikakve posebne uslove u vezi sa tajnošću informacija u toku procesa skrininga. Uostalom, i da ih je postavila, takvi zahtevi bi morali biti u ozbiljnoj, dokumentovanoj formi“, naglašava Šabić.
On je dodao da čak i da su postavljeni u odgovarajućoj formi, mogli bi se prihvatiti samo u odnosu na ocene, stavove i mišljenja same EK i njenih predstavnika i dokumente koje oni našoj strani stavljaju na raspolaganje.
„To se ni u kom slučaju ne odnosi na sve dokumente i informacije, dakle i one koje stvaraju i kojima raspolažu naši organi vlasti i koji su, po našim zakonima, legitiman predmet interesovanja naše javnosti“, rekao je on.
Šabić je naglasio da želi da veruje da je imejl koji je sa pravom izazvao reakcije, izraz i posledica nerazumevanja i nepoznavanja stvari na koji se odnosi.