Siniša Gajić

Razgovarali smo sa Sinišom Gajićem iz JKP Bogatić o pijačnom barometru sa stočne i zelene pijace.
Sinisa Gajic