У Београду, 14.07.2016.године у просторијама Привредне коморе Београда одржана је Конференција „Геотермална енергија у нашем дворишту“.

У раду конференцијe учествовали су Ненад Грбић, секретар Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Марко Стојановић, секретар Секретаријата за енергетику Града Београда, Проф. др Дејанић Миленић, рукводилац Лабораторије за геотермалну енергију Рударско-геолошког факултета у Београду, др Зоран Ђорђевић, директор EU Build i BET.Учесници Конференције испред Општине Богатић били су Ненад Бесеровац, председник Општине и Ивана Ђукић, шеф Одсека за ЛЕР.
Kонференција која је организована у сарадњи експертске организације EU Build i Build Energy Team-BET, Привредне коморе Београда, Секретаријата за енергетику Града Београда и Рударско геолошког факултета Универзитета у Београду, имала је за циљ да укаже на геотермални потенцијал и предности овог обновљивог извора енергије у нашој земљи, као и да се истакне њен значај као стабилног и економски исплативог обновљивог извора енергије, како у домаћинствима, тако и у привредним и друштвеним организацијама.
Овом приликом представљени су и примери добре праксе коришћења геотермалне енергије код нас, приказани су законски оквири за коришћење овог енергента, као и бенефити у правцу смањења емисије штетних гасова који утичу на климатске промене.
На Конференцији указано је да производња 1MWh електричне енергије од гаса износи 72 евра, из мазута 68 евра, а из геотермалне енергије 35 евра.
Ово су показатељи који говоре у прилог геотермалној енергији, за чије коришћење нису потребна велика инвестициона средства, а свака инвестиција исплати се за најмање две године, а највише седам година.
Директор лабораторије за геотермална истраживања Рударско геолошког факултета у Београду, проф. др Дејан Миленић истакао је да су геотермални потенцијали Србије изузетно велики, али занемарљиво мало искориштени, додајући да је обавеза локалних самоуправа да те ресурсе почну више да користе.
Конференција је само увод у програм „Геотермални потенцијали Србије“ којег ће, током године реализовати Привредна комора Београда и консултантска кућа EU Build i Build Energy Team-BET, у склопу којег ће се организовати округли столови у локалним самоуправама.
У свом обраћању председник општине Богатић, г-дин Ненад Бесеровац, истакао је да општина Богатић располаже великим геотермалним потенцијалима који до сада нису искоришћени и позвао је организаторе да један од првих састанака организују у општини Богатић.
IZVOR: Zvaničan sajt opštine Bogatić http://www.bogatic.rs