U Domu zdravlja proradio mamograf – dar japanske Vlade

U domu zdravlja su počeli mamografski pregledi, koji su pouzdani za rano otkrivanje karcinoma dojke. Snimanje se obavlja na mamografu koji je ovoj ustanovi pre tri godine poklonila japanska vlada.

Godinu dana ovaj uredjaj  je bio neraspakovan, a u avgustu 2011. godine je montiran i osposobljen za rad. Na početak rada se čekalo još godinu dana. Kada se u javnosti prošle jeseni podigla prašina oko toga zašto se aparati ne koriste, pa čak i zaprećeno da se oni moraju vratiti donatoru, čula su se različita mišljenja onkologa, pa i same ministarske zdravlja.

U kratkom periodu nakon toga, mamograf u Bogatiću je proradio.

Od polovine decembra u Domu zdravlja u Bogatiću je obavljeno 15 pregleda. Pacijentima je neophodan samo uput izabranog lekara ili ginekologa. S obzirom da se pregledi obavljaju sredom, najduže vreme čekanja je svega nedelju dana.

Na sreću, samo u jednom slučaju je dijagnostikovana opaka bolest i pacijentkinja je upućena na bolničko lečenje.