UVEDENA DOŽIVOTNA ROBIJA U SRBIJI!

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Krivičnog zakonika kojim se ukida kazna zatvora od 30 do 40 godina i uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela.
Doživotna kazna je predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je u skladu s predlogom Fondacije „Tijana Jurić“ koji je podržalo oko 160.000 građana.
Doživotna kazna zatvora proširena je i na sva druga krivična dela za koja je prema važećem zakonu predviđena kazna od 30 do 40 godina.
Ta dela su ubistva predstavnika najviših državnih organa, teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika, terorizam…
Predviđeno je da osuđenik na doživotni zatvor može uslovno da se otpusti nakon izdržanih 27 godina zatvora.
U skladu sa inicijativom Fondacije „Tijana Jurić“ predviđeno je, međutim, da sud ne može otpustiti osuđenog za krivična dela određena tom inicijativom – za one koji su osuđeni zbog ubistva dece, trudnica i nemoćnih lica.
Predviđene su i strože kazne za povratnike učinilaca krivičnih dela.
Pooštravaju se kazne za zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici, poresku utaja, ubijanje i zlostavljanje životinja, sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, napad na službeno lice u trenutku vršenja službene radnje, učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u vršenju službene radnje i nasilničko ponašanje na sportskim utakmicama.
Izmene i dopune usklađene su s međunarodnim telom koje postavlja globalne standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i borbe protiv terorizma.
Uvodi se i novo krivično delo – napad na advokate, što je u skladu sa predlogom Advokatske komore Srbije.
Glasanju je prisustvovao osnivač Fondacije „Tijana Jurić“ Igor Jurić. Glasanje u sali prati i osnivač Fondacije Igor Jurić, koji je dobio aplauz prisutnih poslanika.
Izvor:Kurir