ZA EFIKASNIJI RAD OPŠTINA

Usvojene izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i državnoj upravi
Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi i državnoj upravi kojima se postiže bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti, kao i efikasniji rad opština i gradova.
Uključivanjem u postupak pripreme investicionog dela budžeta lokalne samouprave i građani će imati mogućnost da kažu šta da se gradi, a javnost će biti uključena u sam postupak pripreme zakona, strateških i drugih dokumenta.
Važna novina je da će pet odsto ukupnog broja građana sa biračkim pravom biti dovoljno da se pokrene građanska inicijativa.
Zakonom je predviđeno i da je minimalan rok za sazivanje sednice Skupštine opštine odnosno Skupštine grada 24 časa čime se sprečava zloupotreba ovlašćenja u pogledu neprimerenog roka za sazivanje sednica skupština, što omogućava njihov bolji rad.
Broj lokalnih funkcionera zavisiće od broja stanovnika opštine ili grada, a uređuje se i položaj mesnih zajednica u težnji da one budu mesto gde će se prepoznati problemi i razgovarati o potrebama građana.
Opštine i gradovi se podstiču na saradnju i zajedničko obavljanje poslova poput komunalnih i inspekcijskih.
U skupštini su usvojene danas izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama, kojima se građanima omogućava da u matične knjige upišu promenu pola i dobrovoljan upis podatka o nacionalnoj pripadnosti.
Izmene predviđaju da se podaci iz Registra matičnih knjiga vode u elektronskom obliku, a da građani, gde god se nalazile u Srbiji ili van nje, mogu da dobiju izvode iz matičnih knjiga.
Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga proširuje se i na diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije u inostranstvu.
Izvor:(Kurir.rs/Tanjug, Beta/Foto: Zorana Jevtić)